gizlədilmək

gizlədilmək
məch.
1. Gizli yerə qoyulmaq, gizli yerdə saxlanılmaq, yeri bildirilməmək, qapadılmaq. Şeylər gizlədilmişdir.
2. Gizli saxlanılmaq, açılmamaq, deyilməmək (fikir, niyyət).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • gizlədilmə — «Gizlədilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maskalanmaq — f. 1. Maska taxılmaq, maska keçirilmək. 2. Bir şeylə üstü örtülmək, gizlədilmək; görünməz, seçilməz hala salınmaq. Atəş nöqtələri maskalanmışdı. 3. qayıd. Üzünə maska taxmaq, maska geymək. 4. məc. Özünü olduğu kimi deyil, başqa cür göstərmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pünhan — sif. və zərf <fars.> Heç kəsin bilmədiyi; gizli, xəlvət. Nə sözüm, söhbətim, nə həmdəmim var; Dərdim ürəyimdə pünhan, ağlaram. S. V.. Pünhan olmaq – 1) gizli olmaq, xəlvət olmaq, başqasına bildirilməmək, gizlədilmək. <Kəndli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üst — sif. və zərf 1. Bir şeyin ən yuxarı səthi, üzü; üzər (alt ziddi). Şkafın üstünü təmizləmək. – Sona kağızı mizin üstünə qoymuşdu. N. N.. Dildarın hirsi xeyli soyumuş, köpü bir az alınmışdı. Könülsüz könülsüz gedib, kuşetkanın üstündə oturdu. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • danılmaq — məch. İnkar olunmaq, gizlədilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gömdürülmək — məch. Basdırılmaq, quyulandırılmaq, torpağın altında gizlədilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gömülmək — məch. 1. Basdırılmaq, quyulanmaq, torpaq altında gizlədilmək. Kən dimizin ən yaxşı adamları orada torpağa gömüldü. Ə. M.. Qaranlığa (zülmətə) gömülmək – qaranlığa, zülmətə qərq olmaq, qaranlığa batmaq. Maşının işığı qılınc kimi Mərdanın gözlərinə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərdələnmək — məch. 1. Örtülmək, qabağı tutulmaq, görünməz olmaq. Ayın solğun işığı hərdən bulud ilə pərdələnib, uşaqları qaranlığa qərq edirdi. C. C.. 2. məc. Üstü örtülmək, ört basdır edilmək, gizlədilmək. Rus ədəbiyyatının çox zəngin təcrübəsindən, elə də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quyulanmaq — məch. Basdırılmaq, torpaq altında gizlədilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeddi — 1. say. Altıdan sonra gələn ədədin adı – 7. Yeddidən üç çıxmaq. // Miqdarı yeddi. Yeddi manat. Yeddi nəfər. Yeddi gün. – Dağda yol iz yaxşıdır; Hər yan nərgiz, yaxşıdır; Yeddi fərsiz oğuldan; Bir fərli qız yaxşıdır. (Bayatı). Bir neçə il bundan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”